Het Jachthuis Aan De Rotte

Dit jachthuis staat bekend als 'The Jolly Duck'. Gebouwd in 1920 door de rijke Haagse familie Romunde die in hun vrije tijd kwamen jagen in de polder. In 1962 is het jachthuis verkocht aan de familie Huldy. De familie Huldy heeft de afgelopen 50 jaar met veel plezier dit bijzondere huis bewoond. Nadat in 2012 de eigenaar van het jachthuis was overleden, heeft de familie Dijkgraaf het huis gekocht wat zij eerst grondig hebben laten verbouwen voordat men het jachthuis betrok. De eerder genoemde familie Huldy had namelijk niets veranderd aan de inrichting sinds de 2e wereldoorlog, zo stond de stoel waar Wachtmeester Jacob van Rij altijd zat in 2010 nog steeds in de woonkamer naast de haard.

Hieronder volgt een korte beschrijving van het jachthuis
Vermoedelijk is het pand een vroeg voorbeeld van een prefab bouwpakket, zoals bijvoorbeeld door de Duitse firma Christoph & Unmack A.G. uit Niesky O/L/ te Silezië in de jaren '20 van de 20ste eeuw naar ons land werden geëxporteerd. Het pand kenmerkt zich door een zorgvuldige uitwerking van het ontwerp en de detaillering. De dunwandige constructie ontleend zijn stevigheid aan de opbouw van elkaar kruisende schotten. Alle delen zijn door middel van halfhoutse verticale inkepingen met elkaar verbonden en sluiten op elkaar aan met veer en groef. Het dak wordt gedragen door sporen die rusten op door spanten gedragen gordingen. Uit de indeling van de plattegrond met als centraal element de woonkamer met openhaard en de veranda, waaromheen de verschillende slaapvertrekken zijn gegroepeerd, blijkt mede de oorspronkelijke functie van het pand. Aan de oostzijde, nabij de veranda bevinden zich twee gemetselde waterputten. Het jachthuis was oorspronkelijk landelijk gelegen aan de rand van de Tweemanspolder, ten noorden van de Tweemanspolderweg en ten oosten van de het riviertje de Rotte, maar ligt tegenwoordig in een recreatiegebied. Het pand is gebouwd tegen een flauw hellend gedeelte van een dijktalud, waardoor het basement met de kelder, niet overal even hoog is. Een wijziging van ondergeschikt belang betreft het dichtzetten van de veranda, waardoor een serre is ontstaan. Omschrijving Het vrijstaande,op een schuin oplopend terrein gebouwd, pand heeft in opzet een H-vormige plattegrond en bestaat boven het gemetselde basement met zwart geschilderde plint, dat aan de oostzijde hoger is dan aan de westzijde, uit liggende grenen delen met messing en groef, die halfhouts ingekeept, haaks over elkaar zijn geplaatst. Het éénlaagse pand met kelder wordt gedekt door een samengesteld schilddak met steekkappen, gedekt met rode Tuile du Nord en een schoorsteen op de nok. De enkele en samengestelde raampartijen, bestaande uit ramen met roedenverdeelde bovenlichten, worden merendeels geflankeerd door luiken geschilderd in groen en met een wit/rood zandlopermotief. De voorgevel (west) heeft een symmetrisch opzet, bestaande uit een terugliggend geveldeel met aan weerszijden een vooruitspringende hoekvleugel. De kopgevels ervan zijn uitgevoerd met een houten beschot, voorzien een zeshoekig zolderraam. Het middendeel heeft aan weerszijden van de middenas een driedelige raampartij met vierruits bovenlichten. In de linker vleugel bevindt zich de entreedeur met spieraam en links ervan een tweedelig raam. De kopgevel van de rechter vleugel heeft twee ramen, waaronder een klein toiletraam. De linker zijgevelheeft ten behoeve van de keuken een uitgebouwd gedeelte onder een lessenaarsdak. Via een trapje is de keukendeur met links een raam, bereikbaar. Aan weerszijden van deze uitbouw bevindt zich een raam. Tegen de linker zijgevel van de uitbouw is een kleine aanbouw geplaatst met een opslagfunctie. De rechter zijgevel heeft twee tweedelige raampartijen en springt aan de rechterzijde iets terug. Zowel in dit terugliggende geveldeel, als in de zijgevel ervan bevindt zich een raam. De achtergevel wordt in het midden gedomineerd door de brede (dichtgezette)veranda, geplaatst op het aan deze zijde relatief hoge basement, waar twee tevens keldervensters aanwezig zijn. Boven de openslaande deuren met roedenverdeelde bovenlichten van de veranda staat de naam 'The Jolly Duck' geschilderd. In de uitspringende delen aan weerszijden van de veranda zijn tweedelige ramen geplaatst.